DŁUGOSZA

NADZÓR NAD BUDOWĄ DOMU JEDNORODZINNEGO

IMG_4340 IMG_4559 IMG_4715 IMG_4716 IMG_5188 IMG_5189 IMG_5592 IMG_5593 IMG_5695 IMG_5847 IMG_6797

Kompleksowa budowa domów, kierownik budowy, inspektor nadzoru.