W ZESPOLE INŻ. KONTRAKTU

 

Rewitalizacja willi Teodora Sixta przy ul Mickiewicza 24 w Bielsku-Białej.

Rozbudowa Bielskiego Centrum Kultury.

Budowa stadionu miejskiego przy ul. Rychlińskiego 21 w Bielsku-Białej.

Zagospodarowanie stoków Dębowca w Bielsku-Białej dla celów turystyczno-sportowo-rekreacyjnych poprzez realizację obiektów i urządzeń wraz z infrastrukturą (kolej krzesełkowa).

Przebudowa drogi krajowej 69 (ul. Żywiecka) w Bielsku – Białej. Odcinek od ul. Górskiej do ul. Prostej (czerwony FIDIC).

Przebudowa ul Bielskiej w Cieszynie.

 

Kompleksowa budowa domów, kierownik budowy, inspektor nadzoru.