» KOMPLEKSOWA BUDOWA DOMÓW

Zapewniamy pełne wsparcie na każdym etapie przebiegu budowy. Dbamy o to, aby inwestycje osiągały założone cele – zarówno techniczno-funkcjonalne jak i biznesowe.

Oprócz sfery technicznej wiele uwagi poświęcamy na stałe monitorowanie budżetu oraz kontrolę zgodności postępu prac z harmonogramem, projektem, prawem budowlanym i normami.

Działalność opieramy na stałej współpracy wykwalifikowanej kadry inżynierskiej, rzemieślniczej, oraz fachowców najlepszych w regionie.

Sprawdzamy się w szerokim zakresie budownictwa mieszkaniowego, jednorodzinnego, kubaturowego, przemysłowego oraz komercyjnego.

Zachęcamy do zapoznania się z historią realizacji