OFERTA

KOMPLEKSOWA BUDOWA DOMÓW  – prześlij projekt przygotujemy wycene

Właściwy wybór Firmy odpowiedzialnej za budowę DOMU ma przełożenie na  bezpieczeństwo i  komfort  użytkowania realizowanej inwestycji w przyszłości. Tym samym PIBUD gwarantuje:

  • STOSOWNE KWALIFIKACJE- Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń.
  • PEŁNE WSPARCIE NA KAŻDYM ETAPIE REALIZACJI BUDOWY- Pozostajemy w stałym kontakcie z inwestorami, dlatego Mają Państwo pewność i dostęp do fachowej wiedzy przekazywanej rzetelnie i zrozumiale.
  • KONTROLE BUDŻETU- Monitorowanie budżetu, oraz stałe kontrole zgodności postępu prac z harmonogramem i projektem, pozwolą na wyeliminowanie dodatkowych kosztów realizacji w trakcie budowy, oraz  zapewnia dotrzymanie terminu.
  • ZGODNOŚĆ Z AKTUALNYMI NORMAMI, PRAWEM, ORAZ TRENDAMI– Członkostwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
  • WYKWALIFIKOWANĄ KADRĘ- Stała współpraca wykwalifikowanej kadry inżynierskiej, rzemieślniczej, oraz fachowców najlepszych w regionie.
  • NAJKORZYSTNIEJSZE, SPRAWDZONE I BEZPIECZNE MATERIAŁY-  optymalne, najbardziej wydajne rozwiązania, oszczędzą Państwa czas i pieniądze i jednocześnie są gwarancją bezpieczeństwa, oraz jakości.

KIEROWNIK BUDOWY/ROBÓT

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

INWESTOR ZASTĘPCZY

SPORZĄDZANIE I ANALIZA KOSZTORYSÓW

KONSULTACJE BUDOWLANE

TEREN PRACY – ŚLĄSK, MAŁOPOLSKA

Kompleksowa budowa domów, kierownik budowy, inspektor nadzoru.